MEDLEMSBETINGELSER

Jeg har accepteret at blive medlem af kundeklubben mitDermalogica og at Viborg Hudpleje og mitDermalogica må bruge mine oplysninger til markedsføringsformål, så som tilbud, invitationer, nyheder etc. i form af e-mail, sms, brev mm. Jeg er selv ansvarlig for, at opdatere mine personlige oplysninger, og jeg kan til hver tid henvende mig til Viborg Hudpleje eller bruge mit login for at ændre/slette mine oplysninger. Personlige oplysninger gemmes i Viborg Hudplejes kundedatabase, der ejes af Viborg Hudpleje, og vil til hver tid behandles i henhold til loven om persondata. Medlemskabet af mitDermalogica kundeklubben er gratis og kræver kun at du siger ”ja tak” til at modtage markedsføring på din tilknyttede mailadresse og oplyser et gyldigt telefon eller mobilnummer.

1. HVEM KAN OPTJENE POINT?
1.1 Alle, der køber Dermalogica-produkter i klinikken eller på dermalogica.dk. Det er et krav at oplyse gyldigt telefonnummer/mobilnummer og at være tilmeldt klinikkens nyhedsbrev. (Se pkt. 2.2 og 2.3)
1.2 Bonuspoint kan ikke overdrages til andre. Pointene følger den person, der optjener dem.
1.3 Alle former for misbrug af bonuspointsystemet giver klinikken og Dermalogica ved Færch A/S ret til at inddrage eventuelle optjente bonuspoint uden varsel. Retten til at optjene nye point bortfalder herefter.

2. OPTJENING AF POINT
2.1 Der er to måder at optjene bonuspoint på: Køb på klinik (2.2) og onlinekøb (2.3)
2.2 Ved køb i klinik får kunden automatisk point for hvert Dermalogica køb (gavekort undtaget og behandlinger). Dog kan der ikke optjenes bonuspoint ved køb med kontantrabat. Betingelsen for at tilmelde sig bonusordningen er at være tilmeldt klinikkens nyhedsbrev dvs. angive en valid mailadresse og at opgive gyldigt telefon- eller mobilnummer. Bonuspoint kan ikke ombyttes til kontanter. De kan udelukkende indløses til produkter i hos Viborg Hudpleje.
2.3 Ved onlinekøb på dermalogica.dk optjenes point for hvert køb, såfremt kunden vælger en klinik, hvori pointene ønskes indløst. Kunden vil derefter modtage nyhedsbreve fra den valgte klinik samt meddelelser om optjente point mv. (se punkt 3: Indløsning af point).
2.4 Kunden kan hverken sælge, overdrage eller arve andres optjente point. Det er heller ikke muligt at indløse optjente point mod kontanter. Kunden kan ikke lægge point sammen med en anden person eller flere personer - eksempelvis for at opnå det antal point, der kræves for at få et bestemt produkt.
2.5 Det er ikke muligt at overføre de optjente point fra en klinik til en anden.
2.6 Hvis man returnerer en vare fratækkes de point man har optjent på det pågældende produkt fra ens pointsaldo.
2.7 Har du ikke aktiviteter (køb af produkter eller udlevering af bonusprodukter) på din mitDermalogica bonuskonto, bliver dine point forældet efter 1 år, at du har optjent dem.
2.8 Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra klinikken, kan du framelde dig dette ved at logge ind på klinikkens hjemmeside. Herefter sletter vi alle de point, som du har optjent. Optjente point kan ikke bruges, når du er meldt ud. Bemærk at hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet igen, vil dine førhen optjente point være tabt og du starter på ny med at optjene point.
2.9 Anmelder du mails som SPAM mister du også dine optjente bonuspoint, da det ses som en afmelding.

3. INDLØSNING AF POINT
3.1 Det er kun point-indehaveren, der kan indløse pointene. Dermalogica kan ikke gøres ansvarlig for konsekvenserne af uautoriseret indløsning af en kundes point.
3.2 Point kan udelukkende indløses i den klinik, hvor kunden har valgt at registrere sig (se pkt. 2.3). Dvs. at det ikke er muligt at indløse point online.
3.3 Kunden kan indløse sine point, når der er nok point på kontoen til at få det ønskede produkt. På Pointoversigten viser antallet af point, kunden kan optjene ved køb af de enkelte produkter og de produkter, pointene kan indløses til. Optjente point er gyldige i 1 år og senest indtil 1 år efter kampagneperiodens udløb. Herefter bortfalder pointene.
3.4 Bonuspoint kan ikke anvendes i kombination med kontanter (fx for at købe et produkt, der er dyrere end de antal point du har optjent) til køb af varer eller ydelser.
3.5 I tilfælde af den pågældende klinik træder ud af bonusprogrammet eller stopper, skal klinikken varsle dens mitDermalogica medlemmer 1 måned forinden, således at medlemmer med optjente point kan indløse disse i klinikken inden lukning. Da pointene er tilknyttet klinikken, vil uindløste point herefter være tabt.

4. GENERELT
4.1 Dermalogica forbeholder sig retten til, 1 måneds varsel, at ændre mitDermalogicas vilkår og til helt at stoppe pointsystemet. Meddelelse om ophør af bonuspointsystemet eller ændringer af bestemmelser gives via www.dermalogica.dk/mitdermalogica og pr. e-mail til de personer, der har tilmeldt sig ordningen.
4.2 Såfremt pointsystemet ophører, kan optjente point anvendes inden for en periode på et år efter meddelelsens offentliggørelse. Dette gælder dog ikke, hvis ophøret sker som følge af lovændringer, domstolsafgørelser, påbud fra offentlige myndigheder el.lign., idet pointene i så fald straks bortfalder uden kompensation af nogen art.
4.3 Kunden er selv ansvarlig for overholdelse af de til enhver tid gældende skatteregler og andre regler af betydning for pointsystemet.
4.4 Det er alene Færch A/S, herunder Dermalogica, klinikken og vores tekniske samarbejdspartner GECKO.DK ApS, der foretager registrering af persondata og har brugsret over disse. Persondata videregives ikke til andre parter og anvendes udelukkende i overensstemmelse med nærværende regelsæt. Ydereligere oplysninger om vores persondatapolitik kan læses her.
4.5 Bonuspointene skal indløses før evt. afmeldelse af nyhedsbrev ellers går de tabt.

5. TVIST
Alle retsspørgsmål vedrørende pointsystemet afgøres efter dansk ret.

6. DE INDSAMLEDE OPLYSNINGER
6.1. For at kunne indgå i mitDermalogicas medlemsklub har vi brug for dine personlige oplysninger. Vi beder dig om følgende informationer for at kunne målrette vores kommunikation til dig: Navn og efternavn, fødselsdato og årstal, køn, telefon- eller mobilnummer og e-mail.
6.2. Dine personlige oplysninger, kan af Viborg Hudplejes salgskanaler blive brugt til markedsføringsformål, så som tilbud, invitationer, nyheder etc. i form af e-mail, sms, brev mm. Du er selv ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger, og kan til hver tid henvende dig til Viborg Hudpleje for at ændre/slette dine oplysninger: Kontakt Viborg Hudpleje pr. e-mail eller pr. telefon. Du kan også logge på din profil på Viborg Hudplejes website. Dine oplysninger gemmes i Viborg Hudplejes kundedatabase, der ejes af Viborg Hudpleje, der dermed har ejendoms- og brugsretten til de registrerede oplysninger. Kundedatabasen administreres af Gecko Booking, Århus, som er Viborg Hudpleje s og Færch A/S' samarbejdspartner i.fm. mitDermalogica kundeklub.
6.3 Viborg Hudpleje og mitDermalogica vil af og til indsamle oplysninger fra dig, som ikke afslører din identitet - såsom aldersgennemsnittet el. geografiskfordeling af kundedatabasen. Viborg Hudpleje og mitDermalogica bruger disse oplysninger til redaktionelle formål og lejlighedsvis til andre interne formål.

Sådanne oplysninger bruges samlet af Viborg Hudpleje og mitDermalogica og bliver dermed ikke knyttet til et bestemt navn, en bestemt adresse eller andre personspecifikke oplysninger.